Opgave

Het is goed om vooraf scherp te hebben wat nu precies de bovenliggende opgave is van het project waar je aan werkt. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van een visie zijn of de uitrol van een concreet programma. Communicatie en participatie volgt altijd de inhoud. Wanneer het 'waarom' en de 'wat' duidelijk is, kun je gaan bepalen hoe het participatieproces daaraan bij kan dragen (het ‘wie’, ‘hoe’,  ‘waar’ en ‘wanneer’). Onderstaande vragen helpen je bij de formulering van de opgave.

Vragen

Voorbeeld

Is er een concrete opdracht?

Het opstellen van een Omgevingsvisie.

Wanneer is deze opdracht in jullie ogen succesvol uitgevoerd?

Wanneer er een integrale Omgevingsvisie is die wordt gedragen door onze inwoners, de raad en de gemeentelijke organisatie. Een visie die ons richting geeft bij het maken van keuzes voor de fysieke leefomgeving.

Wat is het belang van deze opdracht?

Door de integrale benadering van de Omgevingsvisie ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden, kunnen we betere afwegingen en keuzes maken en staat de kwaliteit van het gebied centraal.

Wat is de rol van jouw organisatie?

Verantwoordelijk voor het opstellen van de Omgevingsvisie.

Wat is de rol van de omgeving?

Meedenken 

Wat is de impact op de omgeving?

De Omgevingsvisie bepaalt op hoofdlijnen hoe de fysieke leefomgeving van onze inwoners eruit komt te zien.

 

Voordat je het participatieproces gaat uitlijnen, is het belangrijk om te toetsen of er ambtelijk en bestuurlijk commitment is voor het betrekken van de omgeving. De eigen houding van de organisatie bepaalt voor een groot deel het succes van het participatieproces. Staat iedereen er voor open om oprecht te luisteren naar de omgeving en hier naar te handelen? Een goed participatieproces kan het project soms vertragen maar zorgt uiteindelijk  voor een beter resultaat.