De uitvoering

Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om een aantal organisatorische zaken te regelen.

  1. Verantwoordelijkheden vastleggen

Breng de benodigde rollen en taken voor het project in beeld en verdeel deze. Wie bewaakt bijvoorbeeld de procesplanning? Wie onderhoudt het contact met de klankbordgroep? Wie werkt de communicatiemiddelen uit?

  1. Werkplanning opstellen

Vaak heb je te maken met strakke deadlines in projecten. Een gedetailleerde werkplanning kan helpen om deadlines te halen, het overzicht te behouden en taken te verdelen. Er moet bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Wie regelt de locatie? Wie maakt de uitnodiging en wanneer moet deze verzonden worden?

  1. Input belanghebbenden borgen

Het is belangrijk om de input die je van belanghebbenden ontvangt op te slaan en acties hieraan te koppelen. Het is handig om voor jezelf een overzicht te hebben van alle momenten en de input die je hebt gekregen. Zo kan je belanghebbenden goed monitoren en doe je recht aan de input die je ontvangt. Gebruik hiervoor onderstaand invulformat input belanghebbenden.

Excel invulformat input belanghebbenden

 

Helpdesk voor Omgevingsparticipatie en -communicatie

Loop je tegen vragen aan als ‘Hoe blijf ik het contact met belanghebbenden onderhouden?’ Onze omgevingsexperts sparren graag even met je! Neem vrijblijvend contact met ons op.