De tijdlijn

In deze stap ga je de opgave in de tijd uiteenzetten. Dit geeft structuur en zorgt ervoor dat je gefundeerde keuzes kan maken over wie wanneer te betrekken.

Vragen Voorbeeld
Wat zijn de besluitvormingsmomenten? Het vaststellen van het inpassingsplan door Provinciale Staten.
Zijn er externe momenten waar je rekening mee moet houden? Verkiezingen of de ingang van een nieuwe wet zoals de Omgevingswet.
Zijn er andere belangrijke momenten? De oplevering van het plan van aanpak.

 

  1. Pak een flipover en maak een tijdlijn met bovenstaande momenten.
  2. Bepaal eerst welke participatie wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld een zienswijzeprocedure voor het bestemmingsplan.
  3. Bepaal vervolgens welke momenten je wilt gebruiken om belanghebbenden ‘informeel’ te betrekken. Deze informele momenten ondersteunen de formele momenten. In deze stap bepaal je echt nog op hoofdlijnen de participatiemomenten. In de stap het plan werk je dit verder uit door de vorm en het precieze moment te bepalen. Stel bijvoorbeeld vast dat je kwartaal 2 van volgend jaar wil benutten om belanghebbenden te betrekken.

Zie hieronder twee voorbeelden van publieksvriendelijke procesplanningen waar de belangrijke momenten en de participatiemomenten op hoofdlijnen zijn weergegeven.
 Voorbeeld publieksvriendelijke procesplanning Omgevingswet Voorbeeld publieksvriendelijke procesplanning Energielandgoed Wells Meer

 

Helpdesk voor Omgevingsparticipatie en -communicatie

Loop je tegen vragen aan als ‘Hoeveel tijd moet ik nemen om de omgeving goed te betrekken en wat is de beste timing hiervoor? ‘ Onze omgevingsexperts sparren graag even met je! Neem vrijblijvend contact met ons op.