Situatie

Goed omgevingsmanagement betekent de omgeving goed leren kennen. Duik in de leefwereld van de belanghebbenden om hun belangen en standpunten beter te begrijpen.  Maak een wandeling (fysiek of digitaal via Google Maps) en ga op zoek naar oude documentatie en krantenartikelen.

Er zijn verschillende lagen waar je naar kunt kijken:

Ruimtelijk

Zie je veel natuur? Staan er veel vrijstaande huizen?

Sociaal

Zijn er veel ouderen? Wat is het gemiddelde opleidingsniveau?

 

Er zijn verschillende bedrijven die de leefstijlen, op basis van de BSR-leefstijlsegmentatie, in jouw gemeente of zelfs op wijkniveau in beeld kunnen brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie. Er wordt dan in kaart gebracht hoeveel procent bijvoorbeeld een zogenoemde Idealistische Voortrekker is of juist een Sobere Passieveling. Belangrijke informatie voor een gefundeerde strategie.

Economisch

Is er veel bedrijvigheid? Hoe staat het met de werkloosheid?

Gevoelens

Welke emoties leven er in de omgeving? Welke ontwikkelingen hebben er al plaatsgevonden en maken deze de nieuwe ontwikkeling extra gevoelig? 

Politiek

Hoe staat bijvoorbeeld het algemeen bestuur van het waterschap tegenover de opgave? Wanneer zijn er weer verkiezingen?

 

Helpdesk voor Omgevingsparticipatie en -communicatie

Loop je tegen vragen aan als ‘Hoe krijg ik zicht op de emoties die spelen in een gebied?’ Onze omgevingsexperts sparren graag even met je! Neem vrijblijvend contact met ons op.