Doel omgevingsmanagement

Je wilt graag jouw opgave realiseren en tegelijk een duurzame relatie aangaan met de omgeving. Hoe kan het omgevingsproces daaraan bijdragen? Stel voor jezelf realistische doelen en formuleer eventueel tussendoelen. Bijvoorbeeld: minimaal 80 mensen melden zich aan voor de informatieavond.

Vaak wordt draagvlak creëren als doel benoemd. Maar wat bedoel je dan precies met draagvlak? Niet iedereen kan positief zijn over de keuzes die je maakt. In onderstaande ladder maken we onderscheid tussen vier vormen van draagvlak. Het is belangrijk dat je belanghebbenden vanuit oprechte interesse betrekt bij je project. Naast het creëren van draagvlak heb je ook de kennis, ervaring en denkkracht van de omgeving nodig om goede keuzes te kunnen maken.

Mate van draagvlak

Trede

Voorbeeld

Acceptatie

Ik zie veel liever meer zonnepanelen dan meer windmolens in mijn omgeving. Vanwege de maatschappelijke kosten begrijp ik echter dat windmolens een betere keuze zijn. Ik dien daarom geen zienswijze in.

Draagvlak

Ik vind het fijn dat we overstappen naar schone energie en dat er zoveel mooie windinitiatieven worden ontwikkeld in onze omgeving.

Meedoen

Ik ga naar een informatiebijeenkomst van een mogelijk windproject in mijn omgeving om actief mee te denken en denk er zelfs over na om lid te worden van de energiecoöperatie die het windproject heeft opgezet.

Trots

Ik vertel aan mijn buren dat ik lid ben geworden van de energiecoöperatie die het windproject in onze omgeving heeft opgezet en vertel hen de voordelen van het lidmaatschap.

 Jouw eigen rol

Wil je draagvlak creëren? Dan vraagt dit ook wat van jouw eigen rol. Je moet er oprecht in geloven dat de kennis en denkkracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties essentieel zijn voor de kwaliteit van jouw project. Een gelijkwaardige relatie en een open dialoog zijn belangrijke voorwaarden voor draagvlak. Dit betekent dat je moet kunnen stimuleren, faciliteren en loslaten. Geef ruimte aan bijvoorbeeld energiecoöperaties, agrariërs en natuurorganisaties om hun expertise met je te delen. Je hoeft niet alle kennis zelf in huis te hebben.

Helpdesk voor Omgevingsparticipatie en -communicatie

Loop je tegen vragen aan als ‘Hoe maak ik mijn collega’s ervan bewust dat de kennis en expertise van belanghebbenden essentieel is voor ons project?’ Onze omgevingsexperts sparren graag even met je! Neem vrijblijvend contact met ons op.